Kartor


Hunaland med endast ätteindelning samt de fem landherselänen.

Hunalandsmed städer mm. - utan ätter

Grannlandet Härjedalen

Hunalandas städer, ätteindelning samt de fem landherselänen:


  • Landherse Ragne Sköld av Resedal
  • Landherse Hildeborg Ödis av Hunadal
  • Landherse Tyge av Västerdal
  • Landherse Elfrid Rind av Västanfjäll
  • Landherse Ask Grane av Västanmark