Jämställdhet

Jämställdhet

Vi arbetar för ett jämställt Hunaland:


Följande är Kampen i ringens policy för jämställdhet. Vårt mål är alla som åker på KIR ska känna sig välkomna och rättvist behandlade oavsett status, kön, genus och etnisk tillhörighet.


I Hunaland är män och kvinnor alltid är lika mycket värda oavsett kön och kan ha samma yrken och positioner i samhället, och har samma rättigheter och skyldigheter. Könsrelaterade kränkningar, nedlåtande kommentarer eller diskriminering på grund av kön är således aldrig accepterat i Hunaland. Det råder alltså ingen könsrelaterad hierarki mellan man och kvinna och alla deltagare förväntas ta sitt ansvar och rollspela utifrån denna vision oavsett vilken ätt, samhällsklass, yrke eller social status din roll har. Tillsammans arbetar vi både offlajv och inlajv för ett mer jämställt Hunaland. 

Klicka här för mer information om regler.


Jämställdhet är inte jämlikhet

Viktigt i sammanhanget: Jämlikhet innebär att alla människor har samma värde och behandlas lika. Detta gäller inte i Hunaland, bland annat eftersom vi spelar på ett klassamhälle med tydliga sociala hierarkier.

Foto: Torbjörn Walberg  


Religion och jämställdhet

KiR utspelar sig i brytpunkten mellan asatro och Kristendom. Kristendomen får allt fler anhängare och många försöker omvända de asatroende. “Övergången mellan järnåldern och medeltiden kom inte plötsligt. I vissa områden levde asatron kvar långt in på 1200-talet. Två saker är typiska för den tidiga medeltiden: Kungamaktens och kristendomens tillväxt”. Källa: Historiska Museet

Hunaland är ett jämställt samhälle, vilket således påverkar de båda religionerna i landet. Kristendomen har dock sitt urpsrung och maktcentrum utanför Hunaland något som har lett till att kristna hunalänningar har anpassat sin tro efter Hunaländska värderingar. På så sätt skiljer sig Kristendomen i Hunaland ifrån den Kristendomen som utövas utanför landets gränser.   

Läs mer om Hunalands religioner.


Valfrihet & konsekvensspel

Upplever du att du blir utsatt för könsrelaterade kränkningar eller diskriminering inlajv kan du till exempel välja att:

  • Inte göra något alls. Det är helt upp till dig.
  • Spela på det, dvs låt din roll markera det olämpliga i uttalandet, kräv bot, ta personen till ting/domstol.
  • Ta personen direkt åt sidan offlajv och förklara hur du upplevt situationen. Eller sök upp personen efter lajvet. Tänk på att alla kan begå misstag såväl offlajv som inlajv och personen bör alltid ges tillfälle att be om ursäkt för sitt agerande.
  • Uppsök en trygghetsvärd och berätta. (Uppskattas!) Detta dels för att din trygghet är viktig för oss, men också för att vi ska kunna förbättra tryggheten på våra lajv.


Vikten av alla deltagares ansvar

Vi som arrangörer kan tyvärr inte ta på vårt enskilda ansvar att alla deltagare rollspelar jämställt och alltid följer vår vision. 
(Läs mer om våra Förväntningar).

Därför har vi utarbetat några rekommendationer:Så undviker du de vanligaste jämställdhets-grodorna:


  • Ska din roll vara nedlåtande - hänvisa på motspelarens (inlajvkaraktären) handlingar, status, karaktärsdrag etc och inte på kön. Du kan fortfarande vara ett svin, till exempel: 
“Vem bryr sig om en träl”, “Vad har någonsin en träl gjort för stordåd”, “Han/hon är ju utlänning och har ju därför inget att säga till om”
  • Undvik klassiska kommentarer som: “Jävla kärring”, “Hon slår som en tjej”, “Stark som en karl”, “Pigor är svaga”, “gråta som en flicka” etc. Du kan fortfarande hänvisa till egenskaper, till exempel: “Du är hederlös”, “Du svag och ynklig”, “Du gråter som ett barn”.

  • Det finns inget “kvinnogöra” eller “mansgöra”. Du kan göra det du vill oavsett kön. 

  • Som sagt, anspela inte på kön, undvik: “Gör som jag säger kvinna” eller för den delen “Gör som jag säger karl”. Du kan fortfarande vara bestämd, till exempel:
“Gör som gör jag säger träl/dräng”, “Gör som jag säger ditt lata fanskap”.

  • Undvika att ignorera folk på grund av kön, tänk på att du omedvetet kan råka stänga folk ute. Bjud snarare in till spel: till exempel: "Vad tycker du om detta?", "Håller du inte med?", “Du som är präst/träl/gode/kan sjunga/ är av ätten X, håller väl ändå med om detta?”