Tyge

Tygesätten är känd för sin jakt (Foto: Hanna Olsson)


Ätten Tyge:

Tygeätten hör inte till de äldsta eller mäktigaste i Hunaland, men Tyge själv är mycket rik och var gift med en kvinna från en inflytelserik norsk familj. Ättefränder är ofta läs- och skrivkunniga samt lärda på lag. Tygeättens marker sträcker sig ända till Berghems utkanter och under den tid som Berghem saknat egen lagman har landherse Tyge ansvarat för byns lagting.


Ätteledare: Tyge den gamle Raudisson

Viktiga personer: Lagman Ulf, Gjord Tygesson, Öivind Tyge

Högsäte: Svartbotten

Krigsmakt: Låg/Medel

Typiska ättefränder: Skogsglada, jägare, lagkunniga

Typiska Tyges i Berghem: Religiösa, ansenliga, vinglada

Resurser: (sidan är under uppbyggnad)