Ekehuvud

Foto: Hanna Olsson


Ätten Ekehuvud:

Efter de fem stora hjälteätterna i Hunaland är Ekehuvud en av de större ätterna. Ekehuvud är en förhållandevis ung ätt, jämfört med hjälteätterna i landet, som började växa och föra väsen för bara några generationer sedan. Från att ha varit en okänd liten bondesläkt i Berghemstrakten har Ekehuvud snabbt gått framåt och är idag en rik ätt med influenser och rikt kontaktnät, både inom landet och utanför dess gränser. Ekehuvud är en hårt arbetande släkt med flera större och mindre landområden i Hunaland.  Familjerna bor utspridda på större och mindre gårdar över nästan hela Hunaland och även utanför landets gränser.


Ätteledare: Sakine av Ekehuvud

Viktiga personer: Fd. ätteledare Björnvig den Envetne Aldursson, Vendela Aldursdotter, gydjan Solhild, lagman Faril Rolfsson

Högsäte: Folkhem

Krigsmakt: Låg/Låg

Typiska ättefränder: (sidan är under uppbyggnad)

Typiska Ekehuvud i Berghem: (sidan är under uppbyggnad)

Resurser: (sidan är under uppbyggnad)


Beskrivning av personer:


Björnvig Aldursson

Som äldsta barn till den dåvarande ätteledaren Aldur Germundsson och Sibylla Ivanova var Björnvig förbestämd att bli ättens ledare efter sin far. Han är bosatt på ättens huvudsäte Folkehem i området Torsvi i södra delarna av Hunaland. Björnvig var under flera år byvakt i Berghem och även byvaktshövding tills dess att hans uppgifter som ätteledare tog för mycket tid och han drog sig tillbaka från sina uppdrag i byn. Länge var han ogift tills dess att det uppdagades att han utan ättens tillåtelse trolovat sig med en piga från Berghems värdshus. Efter många turer godkändes pigan av ätten och de har nu fått tre präktiga pojkar. 1116 bistod Björnvig, likt många andra krigare ur ätten, fd drottning Vaino i stridigheterna i Härjedalen där han dock ådrog sig en skada. Numera har han tillfrisknat helt och ämnar inte låta skadan hålla honom tillbaka. Björnvig har flera hel- och halvsyskon, däribland brodern Ulrik Aldursson och systrarna Irja, Sakine och Vendela Aldursdotter. Numera har systern Sakine tagit över ätteledarskapet. 


Vendela Aldursdotter av Ekehuvud

Vendela är uppvuxen på ättegården Folkehem i Torsvi med föräldrarna Aldur och Sibylla och de fyra syskonen Björnvig, Ulrik, Sakine och Irja. Hon lärde sig allt om gårdsskötsel som exempelvis enklare bokföring och lite runskrift. Av sin duktiga mor lärde hon sig en hel del andra hantverk, bland annat att väva och sy vilket senare blivit hennes favoritsysslor. Hon blev tidigt bortlovad eftersom föräldrarna ville försäkra sig om ett bra gifte för henne och man såg noga till att den tilltänkte var en lämplig och förmögen man med en bra gård som gav god avkastning och hade en del skog och åkermark. Vid 19 års ålder gifte sig därför Vendela med Tyrvald Stensson Ekehuvud som var en duglig ung man med egen gård vid namn Valfrid uppe i de västra delarna av Hunaland, i området Björkängen. Gården skötte de båda om och i och med Vendelas intresse för tygproduktion införde hon även detta på gården. Lyckan var inte långvarig då hennes man tragiskt nog gick bort i en febersjukdom tre år in i deras äktenskap. Nu styr och ställer Vendela efter eget behag på Valfrid samtidigt som hon tillsammans med sin syster Sakine hjälper sin bror Björnvig att styra ätten.


Lagman Faril Rolfsson av Ekehuvud

Lagman Faril Ekehuvud kom till Berghem som skogsvaktare, långt innan han var lagman. Ödets nycker har varit många men efter en olycka i by med en kyrka som brann ner så ansåg Faril att det behövdes mer ordning i landet så han reste till Bure Stenar för att bli lagman. Hans anseende har vuxit med åren och är numera en av Hunalands mest tillfrågade lagmän. Faril bor nu med sin fru Vilja Ekehuvud och de tre barnen i Tångvalla där han har ett mindre handelshus med hampa och biffkor.  Faril har många vänner i landet och trots att han numer är en Ekehuvud så är han god vän med ätten Bure i norr och ätten Snok i söder.


Solhild Toresdotter av Ekehuvud

Solhild är en framåt, ung kvinna, fd gydja i ätten, upplärd av goden Svartmåne. Solhild är god vän till ätteledarfamiljen och framförallt till Vendela och Sakine. Hon bor i Björkängen på den egna gården Disvangr, där hon sysselsätter sig med gårdsarbetet utöver sitt kall som gydja. Hennes familj består av föräldrarna Tore och Hilda som tillsammans med hennes syskon Torsten och Sigrunn lever på den större familjegården.