Sexualitet

Sexualitet


Både män och kvinnor har rätt att känna lust. Samlag är en del av vardagen och utan det blir det inga barn som kan ta vid efter du gått hädan. Det är också sed att t.ex. minst två personer bevittnar sänggåendet efter ett bröllop, även själva samlaget. I vissa fall kan det hända att alla gäster ser på. Det kan även ske utomhus. Kyrkan säger inte så mycket och kan inte heller säga så mycket för tillfället om denna sak. Kyrkans påbud är visserligen viktiga, så som t.ex. äktenskapsbrott, för Hunalands kristna, men det finns vissa påbud de inte ännu är beredda att ta till sig.


Sexuellt spel (Se även under rubriken Regler)

Spel på sexuella övergrepp är strängt förbjudet. Du får inte spela ut en våldtäkt eller liknande övergrepp. Inte under några omständigheter. Givetvis kan din rollkaraktär utöva sexuellt våld, men det ska aldrig spelas ut. Däremot kan man spela på att något sådant fruktansvärt har hänt, men då har inblandade deltagare kommit överens om offlajv vad som skett och inte spelat upp händelsen.

 

Att spela ut sexuella händelser som samlag mellan två karaktärer är ok, men inte offentligt. Om du och en annan person vill spela ut att ni har sex, så gör det i erat hus, bakom stängda dörrar, eller ute i skogen där det inte syns av alla. Spela sedan gärna på att din roll minsann hade umgänge med XXX från ätten XXX.

 

Om du vill ha ett sexuellt spel med någon så prata med personen off och hör om det är ok. Det är långt ifrån alla som vill ha den typen av spel, så att fråga innan du utsätter andra för sådant spel är viktigt. Prat om sex och liknande är OK. Var till och med beredd på att höra grovt tal på vårt lajv.


Umgängesregler

Att älska är ingen synd, men det finns regler för hur det skall gå till. Män och kvinnor kan ta älskare (så kallade frillor/frillokarlar) som de vill. Det är ingen skam att en mäktig kvinna tar sig en fattig dräng till älskare. Det är heller ingen skam att en man nyttjar en träl för sina sexuella lustar. Så länge det är tal om älskare och inget annat! Är det tal om giftermål är det en helt annan sak. En person av högre ätt bör inte gifta sig med en av lägre ätt. Det beror dock på vilken turodning man har. T.ex. kan det accepteras om tredje hövdingabarnet ”gifter ner sig” då de två före har gift sig väl. Vidare bör man akta sig för att ha en eller flera älskare som är gift. En svartsjuk man eller kvinna kan vara riskabelt.


Frillobarn

Att få ett frillobarn är ingen skam. Dock måste man komma överens om vem som skall försörja barnet, om man nu inte gifter sig istället. Båda parter har rätt att säga nej till barnet, i sådana fall avlägsnas barnet eller ges till en träl eller annan som tar hand om barnet. Om t.ex. en kvinna frågar en man om han erkänner barnet och svaret blir ja, kan hon ge honom barnet och själv säga nej till det. Mannen blir då ensam fader.

Det kan vara nog så knivigt för en kvinna med flera älskare att ta reda på fadern. Fadern bär inte barnet och kan därför lättare undkomma att ta sitt ansvar. Det är inte alltid man vill erkänna sina barn. Är man redan gift kanske kvinnan kan få sin man att tro att det är deras…

Ätten bestämmer arv och om vilken klasstillhörighet barnet skall få. Far och mor kan bestämma själva, men ätten har sista ordet. Normal sed är att barnet följer högre klass. Är barnet den förstfödda för någon av föräldrarna så räknas barnet som förstfödd och ärver därefter.