Regler

Regler - Kampen i ringen

Viktiga regler som gäller IN och OFF:


Innehåll:

 • Kränkningar
 • Offande
 • Sexuellt spel
 • Lajvade händelser
 • Alkohol
 • Vid regelbrott/incidenter
 • Säkerhet
 • Vapen & Sköldar
 • Tältfrid & Husfrid
 • Eld
 • Djur på KIR
 • Barn på KIR
 • Vid regelbrott/incidenter
 • Hunaposten


Kränkningar

Att t.ex. kränka någon pga. personens off-egenskaper (alltså den verkliga personen) är inte tillåtet. Vill man kränka någon roll in-lajv gör man det på  t.ex. rollens  karaktärsattribut så som:

- Status (social och politisk)

- Familjetillhörighet

- Ättetillhörighet

- Religionstillhörighet

- “Nationalitetstillhörighet” (Alltså de länder som finns i lajvvärlden)

- Egenskaper, t.ex. en person anses svag, dålig i affärer, hederslös, lögnaktig, snål, skrytsam, beter sig som en skitstövel, osv.


Det är inte ok att kränka någon på deras off-attribut, så som:

- Utseende

- Hudfärg

- Kön

- Sexuell läggning eller identitet


Du får kränka rollkaraktären, men inte människan bakom karaktären.  Om du skulle känna dig kränkt, om någon går över gränsen mot dig, så säg ifrån. Ta personen lite avsides och säg att att det som han eller hon sa eller gjorde inte var ok. Det är upp till var och en att kunna säga ifrån när andra gör fel.

Alltså, respektera deltagarna bakom rollerna.


Lite exempel på kränkningar som fungerar inlajv:

Trälar är föremål och bör behandlas därefter. Vad har någonsin en piga gjort för stordåd. Du är ju utböling och har ju därför inget att säga till om. Håll käft ditt förbannade avskräde innan jag skär tungan av dig! Din mor är en gris och far en hund! Du är hederlös. Du svag och ynklig. Du gråter som ett barn. Gör som gör jag säger träl/dräng. Gör som jag säger ditt lata fanskapte


Offande och osäkerhet

På detta lajv kan det förekomma pressade situationer, stelt spel, förtrycksspel och spel på hierarkier. Läs mer under vision och förväntningar!

Är du osäker på om något är OK för din motspelare, ta personen åt sidan och fråga diskret t.ex: “off, känns det OK att jag gör X?”. Likaså om du känner att en situation håller på att bli jobbig eller om det är något du inte vill ha spel på, exempelvis om du missuppfattat något offlajv och råkat säga det i spel.

Ingen av vill sina motspelare illa, men vi har olika bakgrunder, olika erfarenheter och kan också komma från olika lajvkulturer, varför det kan hända att missförstånd sker. Det är bättre att ta några minuter off än att ha en dålig lajvupplevelse. Givetvis kan du alltid uppsöka en trygghetsvärd eller arrangör.


Skulle det uppstå en konflikt utanför spelet, lös det offlajv. Försök inte lösa offproblem i spel, det bäddar bara för missförstånd. Undvik också ryktesspridning offlajv - om en situation verkar konstig eller om någon bryter mot reglerna, ta kontakt med arrangör. Det har hänt att händelser som varit relativt små från början förstorats markant ryktesvägen och det riskerar att sätta alla inblandade i en tråkig sits.


I övrigt förväntas du vara inlajv så länge lajvet varar och du befinner dig på lajvområdet, även vid dassen. Tänk på att husen är lyhörda och att vem som helst kan stå utanför och lyssna.


Det är alltid accepterat att gå offlajv under spel om behov skulle uppstå. Om du vill gå planerat off med någon annan spelare en längre period, exempelvis för att förbereda en scen eller snacka av dig går det bra att göra det så länge ni är någonstans där ni inte stör andra. Rekommenderat är exempelvis att gå bort en bit längs vägen eller att sköta det lågmält inne i ett hus.


Sexuellt spel

Du får inte spela ut en våldtäkt eller liknande övergrepp. Inte under några omständigheter. Givetvis kan din rollkaraktär utöva sexuellt våld, men det ska aldrig spelas ut. Däremot kan man spela på att något sådant fruktansvärt har hänt, men då har inblandade deltagare kommit överens om offlajv vad som skett och inte spelat upp händelsen. Återigen - blir du osäker om något är ok med en person rent off eller om något gör dig obekväm - ta personen åt sidan och fråga diskret off. Det är lätt att missförstånd sker så fråga hellre en gång för mycket än för lite.


Att spela ut sexuella händelser som samlag mellan två karaktärer är ok, men visa hänsyn till din omgivning. Spela gärna på att din roll eller någon annan roll minsann hade umgänge med XXX från ätten XXX.


Om du själv vill ha ett sexuellt spel med någon så prata dmed personen off och hör om det är ok. Det är långt ifrån alla som vill ha den typen av spel, så att fråga innan du utsätter andra för sådant spel är viktigt.


Prat om sex och liknande är OK. Var till och med beredd på att höra grovt tal på vårt lajv.


Lajvade händelser

Att strunta i resultatet av spelade händelser är inte tillåtet. Likaså är det inte ok att ignorera fakta som har gått ut, för att det inte passar din roll eller för att du som spelare inte tycker det är intressant. Vi hjälps alla åt att driva lajvet framåt, vi har alla ett ansvar i att bygga på världen och det som händer. Så spela din intrig så att andra för ett roligare lajv. Har du frågor om din intrig - kontakta alltid en arrangör.


Alkohol

Kampen i ringen är ett lajv där det förkommer alkohol, och där det är en hög feststämning och det är helt ok att dricka och festa på KIR. Men det finns saker som du bör vara uppmärksammad på:

Se till att du kan vara i din roll hela tiden. Bli inte så berusad att du förstör för andra.

Tänk på att andra kan uppfatta det som extra obehagligt om du börjar hota eller bli närgången om du har druckit.

Den generella regeln är att det är absolut förbjudet att använda och ens dra vapen när man druckit på KIR, de får dock sitta fast skidade i bältet. På kvällen får du INTE bära vapen inne på värdshuset om du är märkbart berusad.


På värdhuset på kvällarna gäller även följande:

 • Du får inte ha spjut, danyxor och andra skrymmande vapen.
 • Vapen uppmuntras till att ställas i vapenställ.
 • Vapen får dock inte sticka ut i mittgången eller vara i vägen för personalen.
 • Vapen får inte hängas i bjälkar, rep eller annat där de kan ramla ner.
 • Vapen skall alltid befinna sig nedanför våra axlar inne på värdshuset.
 • Om någon ändå trots ovanstående regler ändå ber dig lämna ifrån dig vapnet, flytta det eller ställa det på utsidan, så måste detta sägas (diskret) med ordet “OFF” först och då ska detta följas eftersom det i så fall är - och alltid måste vara - av off-mässiga skäl så inga eventuella missförstånd uppstår inlajv.
 • Om du känner dig otrygg på något sätt - kontakta våra trygghetsvärdar (dessa kommer meddelas i både utskick och på rörmöte innan lajvet).


Om du blir påkommen med att använda vapen när du har druckit alkohol kommer vapnet att beslagtas. Vi vill inte ha några incidenter där vapen och alkohol är inblandade.

Minderåriga får inte dricka alkohol. Målsman eller liknande på lajvet ansvarar för minderåriga. Du som spelare har ansvaret att säga nej om någon bjuder dig på alkohol. Det är helt okej att fråga vad det är som bjuds om man är osäker, samt fråga om någon har åldern inne för att dricka starkt.


Säkerhet:

Skador Off-lajv

Allvarlig skarp skada går före att lajva! Påkalla hjälp omgående.

Mindre skador som inte är akuta kan man sköta diskret. På värdshuset finns tillgång till förstahjälpen-utrustning m.m.

Det finns sjuktransport tillgänglig ifall deltagare skulle skada sig eller på annat sätt råka behöva läkarvård. På lajvet finns alltid minst 1 sjukvårdsutbildad person, ofta fler. Ta med egna mediciner, motsvarande, om du vet med dig att du kommer att behöva det (allergier, huvudvärk osv.)


Skador In-lajv

Vi har inget poängsystem för skador i Kampen i Ringen-kampanjen. Om du blir slagen eller skjuten, spela dina skador och tänk på hur din roll skulle reagera och hur mycket den kan tänkas tåla. Vi har inte heller någon magisk läkedom som på några timmar tar bort svåra in-live-skador. Blir rollen illa skadad kommer den att vara skadad lajvet ut, så spela på det.


Hur vet man om en roll är död eller medvetslös?

Man behöver ibland ta reda på om en utslagen roll är död eller “bara” skadad/knockad och medvetslös. Då känner man efter pulsen på handleden.

Är din roll död, knyt handen.

Är din roll medvetslös eller knockad, spreta med fingrarna.

Om personen är helt slapp och inte gör något tecken alls är han eller hon skadad på riktigt. Ropa “Skarp skada”.


Vapen & Sköldar

På Kampen i Ringen är det blankvapen som gäller och dessa måste vara bluntade (ej skarpslipade) och tillverkade för reanactment. Vadderade vapen och sköldar undanbedes starkt! Även pilbågar är tillåtet, dock får pilarna aldrig läggas an på strängen.


Observera att dessa åldersgränser gäller för vapen:

 • 18 år utan målsmans tillstånd

Foto: Hanna Olsson


Utöver blankvapenreglerna kommer det finnas vissa inlajvregler kring vapenbruk. Byrådet har rätt att bestämma vilka som får bära vapen i byn och byvakten ser till att byrådets bestämmelser följs. Om två personer vill gå i envig ska de kontakta en lagkunnig för att få envigen godkänd. Byvakten har rätt att beslagta vapen från en person som uppträder onyktert.inom Berghems gränser.


Tältfrid / Husfrid

Det finns ingen tältfrid eller husfrid på Kampen i Ringen. När som helst kan vakter eller krigare kräva tillträde i lagens eller kungens namn och när som helst kan tjuvar och andra illfän smyga sig in och rota igenom dina packar. Platsen där du bor måste alltså alltid, dag och natt, vara in-live!


Eld

Eld får bara tändas i godkända eldstäder. Detta är order från brandmyndigheterna. En öppen låga får aldrig någonsin lämnas obevakad. Ljus eller oljelampor skall vara väl förankrade så att de inte kan välta. Lämna aldrig ljus eller lampa brinnande om du inte är i huset. Varje hus skall ha en fungerande brandvarnare. Gå aldrig ifrån en eldstad där det finns glöd kvar och ha alltid en hink med vatten i beredskap. Alla hus ska ha en fungerande brandvarnare.

Om du hör ordet "SKARP ELD" är det eldsvåda på gång. Då ska du genast ta dig till vändplanen vid byn. Lämna allt och skynda dig så mycket du kan. Ni som ingår i en grupp skall hålla er hos gruppen när ni kommit till samlingen. Vid byn har vi sammanräkning och du får reda på vad som gäller.


Råtta under KiR 2011. Foto: Hanna Olsson

Djur på KiR

Vi uppmuntrar djur på KiR för en ökad bykänsla. Däremot är det viktigt att poängtera vissa förhållningsregler. Inga djur får gå fritt på området utan kräver inhängnad, att det hålls i eller att de är kopplade.


Barn på KiR

Föräldrar är alltid ansvariga för sina barn under lajvet.

Utsätt aldrig ett barn för hot. Barn har alltid rätt till störst hänsyn i alla lägen, ju mindre barn ju större hänsyn. Vill du involvera ett barn i någon intrig eller annan spelsituation kontrollera detta först med föräldrarna. Är du osäker angående något vad avser barns del i spelet, så tala med föräldrarna. Små barn skall alltid ha en fast punkt att gå till, d.v.s. att kunna ty sig till en förälder eller någon annan barnet känner. Hamnar du i en situation att du måste “skada” en förälder till ett barn, förvarna alltid dessa så att de kan sätta in barnet (barnen) i situationen.


Barn har större vana av lek än vi vuxna och de har lättare att anpassa sig ju yngre de är. Bli inte rädd eller förvånad om de spelar ut känslor mycket häftigt och trovärdigt. Låt föräldrarna avgöra om de spelar eller blivit skrämda på riktigt. Uppträd inte med större våld eller grymhet än vad situationen verkligen kräver, när du spelar i närheten av barn.


Vid regelbrott/incidenter:

Vi tror på samtal och en andra chans, då alla kan göra misstag av ren olyckshändelse. Därför är det viktigt att arrangörer samtalar med den eller dem som råkat bryta mot en eller flera regler samt den deltagare det drabbat. Fortsätter deltagare att bryta mot reglerna blir man avvisad från lajvet. I vissa fall (mycket allvarliga incidenter) blir avvisad från området omgående.


Hunaposten:

Om man vill skicka bud under lajvet, får man enkelt skriva det fysiskt sedan bege sig ner till Vagnarna en bit ner för vägen. Där finns en brevlåda som symboliserar vart man lämnar budet.

Arr kommer sedan att efter en lista ta reda på utgången för budet.


Inlajv är det mängder med vagnar och folk vid lägret nedanför vägen, och det finns alltid en chans att ett sändebud sups ner, slås ner eller mutas för att ge del av vad de bär med sig.