Kyrkans folk

Kyrkans folk


Präster, Munkar & Nunnor

Hunaländska präster är få till antalet, de flesta i tjänst hos ätter såsom Krok, Snok och Knaphövde. Nästan alla präster kommer från utlandet. Det är ont om präster och det finns långt ifrån en präst i varje by. De är inflytelserika personer som har makt över folks själar och ofta förkunnar propaganda, inte enbart i kristendomens intresse, men även på t.ex. Norges vägnar, samt de ätter och herremän som huserar dem. Detta har gjort att många Hunalänningar har ett tveeggat förhållande med präster. Dels är de språkrör åt Vite Krist och dels är dem politiska figurer med egna intressen. Kan verkligen allt som gynnar en präst vara Jesus vilja?

Munkar och nunnor är ännu ovanligare än präster, då det bara finns ett enda kloster i Hunaland och det är rest utav ätten Långe. Visserligen är andra kloster på väg, men de är långt ifrån färdiga. I Hunaländsk tradition så lever munkar och nunnor sida vid sida här, dock i separata avdelningar. Kvinnor i Hunaland har inga restriktioner på befattning eller förtroendeuppdrag.


Viktiga personer för kyrkan

Utöver de personer som nämns i texten nedan, finns det ett antal kyrkliga personer till i Hunaland. Dessa är ofta knutna till ”privata” kapell i någon ätt eller hird samt till klostret på Långes marker.


Ärkebiskopen i Nidaros (Trondheim)

Biskopen har ett blandat intresse för Hunaland. Politiken i Tröndelag runt kungar och mäktiga ätter och kyrkans inflytande har det mesta av hans fokus, men ända sedan ryktena om Boers Klack nått hans öron har intresset för Hunaland ökat. Frågan är om det lilla kungadömet på andra sidan fjällen kan bli viktigare än kyrkans inflytande i Norge.


Biskop Jacobi den Rättfärdige

Biskop Jacobi är den nyvalda Biskopen av Hunaland, utsedd av Nidaros. Han är sägs komma från Germanien ursprungligen men har bevistat Hunaland i flertalet år.


Fader Sten i Tångvalla

Grundare av Hunalands ”första kyrka” som ligger i Tångvalla och är en av de första infödda hunalänningar som prästvigts. Han växte upp som hedning, men omvändes till kristendomen och blev sedan hängivet troende. Snart begav sig Sten till Nidaros (Trondheim) och gick där i lära till präst. Fader Sten uppträder lugnt, sansat och återhållsamt och är av ätten Knaphövde. Fader Sten utsattes även för mordförsök år  1117 men har sedan mirakulöst återhämtat sig.


Fader Tor av Krokätten

Fader Tor är en ödmjuk man av Krok-ätten som ofta gästar Berghem.


Fader Paulus

En respekterad präst som kom med Guttorm från Norge, men har på senare tid kanske vacklat? Många rykten florerar och han har satts på plats på tidigare ting av Biskopen självt.


Kyrkans hierarki:

1. Påven – Ledare för hela den kristna kyrkan. (Just nu sitter Paschalis II)


2. Kardinaler – Kräver ingen vigning (så som präst och biskop m.m.) utan är en hederstitel och kardinalerna utser nästa påve, om man fått rösträtt (ålder m.m.)


3. Ärkebiskopar – Leder en kyrkoprovins, kan även vara Primas (högst av alla/den fräsmta)


4. Biskopar – leder ett stift i en kyrkoporovins, eller biträdande (suffraganbiskop) som stöttar styrande biskop i ett stift.


5. Präster – Ledare av församling i ett stift eller stöttar annan präst som leder en församling. Prästen är ”grovarbetaren” och leder det dagliga arbetet i sin kyrka och församling.


Vidare finns det en rad andra titlar och tjänster inom kyrkan bl.a. administrativa. T.ex. har en stiftsbiskop alltid en stab/kansli till sitt förfogande

Diakoner/Diakonissa – Hjälpreda med speciellt ansvar för praktiska saker. T,ex, ekonomi.

Abbedissa och abbott – Leder ett kloster och lyder under biskopen i det stift som klostret ligger i.

Munkar och nunnor – Verksamma i ett kloster eller utanför, då ofta i funktion som präst.