Långe

Foto: Hanna Olsson


Ätten Långe:

Ätten Långe är en relativt liten bondeätt med starka traditionella kopplingar till hjälteätten Sköld som dess vänätt. Ätten har också starka kopplingar till kyrkan då Hunalands hittills enda kloster ligger på Långes marker. Långes marker är bördiga och där finns en flitigt använd och känd kvarn samt byn Berghem där kamperna hålls. Ättens starka koppling till Sköld är viktig, men kanske inte alltid så lönsam för Långe själva. Band har börjat knytas till andra ätter, kanske som ett sätt att komma ur alliansen? Även om Långe kanske inte har en särskilt stor krigsmakt har de istället utmärkt sig genom en välorganiserad tross.


Ätteledare: Tyr Långe

Viktiga personer: Get Långe, Åsa, Hjort, Öyvind

Högsäte: Björknäs

Krigsmakt: Låg/Låg

Typiska ättefränder: Arbetsamma, kristna, jordnära

Typiska Långe i Berghem: Fifflande, arbetsamma, splittrade

Resurser: All form av spannmål