Grane

Foto: Hanna Olsson


Ätten Grane:

Ätten är inte stor och har heller inget långt hjälteaktigt förflutet. Ask har samlat de sina på sina nuvarande marker och försöker bygga upp en stark ätt. Det är svårt då ätten saknar bra jordbruksmarker och andra inkomster. Det som gör att ätten kan utvecklas är att ätten besitter en av de nio landhersetitlarna. Mest känd är kanske ätten, i modern tid, för giftmorden på Graneholm där ett dussintal förgiftades och några dog under ett gille ärat åt den dåvarande regenten. Ätten sägs också ha tåliga och slitstarka hästar i sin uppfödning.


Ätteledare: Livdis Bryggarbane Turesdotter

Viktiga personer: Ylva Björnsdotter, Ask Turesson, Hella Björnsdotter

Högsäte: Graneholm

Krigsmakt: Låg/Låg

Typiska ättefränder: Handfasta, konstiga, religiösa

Typiska Grane i Berghem: Festglada

Resurser: (sidan är under uppbyggnad)


Beskrivning av personer:


Livdis Bryggarbane Turesdotter

Livdis är syster till ätteledaren Ask och tillfälligt ätteöverhuvud då Ask inte är frisk. Liksom Ask fostrades hon till framtida ätteledare med hjälp av Knaphövdeätten. Hon har tidigare varit gift med en högt uppsatt man i Wales. Våren 1118 återvände hon till Hunaland med sina två döttrar, Vala och Anwen, medan hennes son lämnades i Wales för att träda i sin fars fotspår. Döttrarna ska nu fostras med hjälp av Ask. Det ryktas att någon av döttrarna kan bli Granes nästa ätteöverhuvud, och det verkar redan som att Ask favoriserar Anwen.


Ask Turesson

Ask Turesson är en av kung Ragnvalds barndomskamrater. Han gav sig ut i världen som krigare för många år sedan och kom tillbaka sommaren 1104 i sällskap med hirdhersarna Stig och Halldis. Året därpå, så snart kungen kommit tillbaka från sin resa till Novgorod, utnämndes Ask till landherse med ansvar för södra Västerdal efter att herse Eldbjörg på Storåsa dött under en björnjakt. Denna titel togs dock ifrån honom när drottning Vaino tillträdde. Istället är han rådsmedlem. Ask är ogift och barnlös och helt uppenbart ointresserad av äktenskap för egen del. (Alla vet att om han har tycke så är det för män. Detta är dock en ickefråga, då det ses som normalt.) Det verkar inte osannolikt att han kommer att utnämna sina systerdöttrar till arvingar, då planen är att han ska vara med och fostra dem, nu när de återvänt till Hunaland med sin mor. Däremot har det inte blivit så mycket av det än, eftersom Ask blev allvarligt skadad i samband med drottningföljets gisslandrama sommaren 1118, och ännu befinner sig i Härjedalen för att återhämta sig efter detta.


Ylva Björnsdotter

Ylva är mest känd som "Fru Ylva". Hon är handelsresande i tyger liksom sin far, vittberest och språkkunnig. Hon har goda relationer till Helgaätten i Berghem och brukar besöka kamperna där varje år sedan lång tid tillbaka. Hon har en adoptivson, Reik, som har kopplingar till Helga. Ylva är syster till Hella.


Hella Björnsdotter

Hella livnärde sig som pilgrimsvakt, ledsagare och tolk fram tills 1115 då hon mötte Gjord Tygesson och hans följe av hunalänningar i Miklagård. Hon återvände till Hunaland tillsammans med dem till kamperna 1116, och har sedermera slagit sig ner i Hunaland där hon bland annat har skött sin fars gård Gullåker, tjänat vid hovet, fört Asks talan vid kamperna 1117 och numera tjänat som herse i drottninghirden under tegn Ulv Brandsson Knaphövde. Hella är syster till Ylva. Sedan hösten 1118 är hon gift med vakthövding Olof Viljasson Rind och de fick strax därefter tvillingar.