Krok

Krok är kända för sitt silver (Foto: Hanna Olsson, Erik Hörnsten)


Hjälteätten Krok:

Holmger Krok Aslakson från Blia i norra Hunaland räknas till Hunalands främsta hjältar. Tillnamnet "Krok" fick Holmger när hans vänsterhand ersattes av en krok efter att den bitits sönder under en björnjakt. Tron delar Krokätten, men flertalet är fornsedare. Kristna och gammaltroende fränder bevistar varandras bröllop, vattenösningar och begravningar, men inte alla är överens. Även om ätten för det mesta är omtyckt i landet tycker dock flera av hunalänningarna att ätten Krok är för excentrisk. Krok är inte som alla andra. Det går rykten om konstiga seder och vanor. Allt från galenskap och inavel till örtrökare och fredsivrare.


Ätteledare: Emvir Turesson

Viktiga personer: Torkel, Fader Tor, goden Orm

Högsäte: Blia

Krigsmakt: Låg/Medel

Typiska ättefränder: Hedersamma, rika, konstiga

Typiska Krokar i Berghem: Godar & präster, högljudda, skojsamma

Resurser: (Sidan är under uppbyggnad)