Rind

Foto: Hanna Olsson


Hjälteätten Rind:

Rindätten består i huvudsak av ättlingar från Bure Rindssson och Hedendis Fager; två av Hunalands mest kända forntida hjältar. En stor del av Rindätten är idag döpta och ätten är öppna med att landet bör kristnas och moderniseras. Rindätten har marker längs nordvästra och nordöstra Hunaland och har en stolt tradition av att hålla en majoritet av Hunalands gränser. Mycket av markerna är kuperade skogar och Rindätten har gjort sig ett gott namn som skickliga jägare. Rindare är ofta ödmjuka när det gäller rikedom, men stolta och defensiva när det gäller deras gärningar och heder.


Ätteledare: (Stor-) Olof Tandagnisslare Elfridsson

Viktiga personer: Flose Heidrunsson, Elsa Tuvasdotter, lagman Karl Varg

Högsäte: Yngheden

Krigsmakt: Medel/Hög

Typiska ättefränder: Krigiska, kristna, ödmjuka

Typiska Rindare i Berghem: Fifflande, kristna, hedersamma, Norgevänliga

Resurser: Vapen, jakt


Beskrivning av personer:


Stor-Olof Tandagnisslare Elfridsson

Stor-Olof Elfridsson fick ta upp ätteledarskapet vid unga år när hans mor Elfrid blev förgiftad och avled. Även om vissa viskade att det var olämpligt med en så ung och oerfaren ätteledare tystnade det snabbt när ynglingens intellekt och vassa tunga uppdagades. Vissa diskussioner går han lite väl hårt in i ibland och har då svårt att dölja sitt missnöje med sitt karaktäristiska tandagnisslande. Han hamnade tidigt i konflikt med sin mors make, norrmannen Ottar Grim och hans allierade, men efter flera år och Ottars mystiska död så har Ottars inflytande över ätten så gott som försvunnit. På senare år har Olof vuxit in sig i ätteledarskapet och vuxit till en ståtlig ung man och gift med Sigrid av den kristna delen av Ödis. Han är en av rösterna som hörs högst i landet om att landet behöver kristnas och moderniseras och fyller Yngheden med nymodigheter från utlandet för att kunna passa in med ädlingar från grannländerna. Tillnamnet Stor-Olof tillkom vid hans första år vid makten då hans personlighet kompenserade för hans unga år.

 

Hövding Flose Heidrunsson

Flose är Rinds starke man i öster och en framtonad och framfusig röst inom ätten. Påstår sig ha fler barn än det finns träd i skogarna kring hans marker kring Vindheimar. Flose är en stor karl som föredrar att yxan talar framför tungan och är mången jämtländsk rövares stora skräck längs med gränsen.

 

Elsa Tuvasdotter

Elsa är en skarpsint och vältalig ung kvinna som ändå har ärvt sin moster Elfrids temperament. Hon är klosterutbildad, duktig med pengar och räkenskaper och sitter i sin kusin Stor-Olofs inre cirkel, ofta med pennan i högsta hugg.


Lagman Karl Sigfridsson Varg

Lagman Karl Varg är känd i Berghem då han var byns lagman i många år. Numera är han Rinds egna lagman och dömer i lagfrågor på alla Rinds marker och är ofta ättens talesman vid Stor-Olofs frånvaro. Karls far Sigfrid och ättens förra ätteledare Elfrid var halvsyskon. Sitter i Stor-Olofs inre cirkel och är känd som en lite hal person som sällan ger ett rakt svar. Han har flera yngre syskon, men mest kända i Berghem är bagaren Skragge och hirdherse Lill-Olof Yxbane som var vakthövding i byn i flera år och är jämngammal med Stor-Olof.