Tro

Tro i Hunaland

Tron i Hunaland är delad, dock finns en gemensam nämnare bland de två stora blocken och det är småfolk och vidskepelsean. Läs mer under folktro.

Sedan några år tillbaka är Fornsed förbjuden enligt den Norska kronan, som följd av den norska ockupationen.

Efterbett kungligt påbud är vissa Gudahov av fornsed helgade som minnen av en tid som gått, såsom Gudahovet på Vigulsängen och Svartbotten, och flertalet kyrkor av olika storlek finns runt om i landet.

Det tre stora kyrkorna är Kyrkan i Tångvalla, kyrkan i Hamre och den såkallade Katedralen i Ulvmosse.


Läs mer om Fornsed

Läs mer om Kristendom