Yrken och löner

Yrken och löner

Det är långt ifrån alla som har lön. De allra flesta försörjer sig genom jordbruk och skaffar extra silver genom att sälja vissa saker vid marknader och liknande. De som dock är anställda har fast lön, samt mat och husrum. T.ex. har yrkeskrigare alltid fast lön medan en son till en jordbrukare inte har någon.


Veckolöner (nästan alla som har "fast tjänst" har mat och husrum gratis)

Gårdsfolk*Piga/dräng**Skogsarbetare


Grov-/GruvarbetareHantverkarlärling **


”Äldre” hantverkarlärling **


Skicklig hantverkare ***


Jägare


Huskarl


Krigare


Herse


Skrivare

Varor och kläder, utöver mat och logi. Enstaka gånger får man mynt som betalning eller i bonus


Fåtal koppar (plus eventuell dricks)Fåtal kopparNågra koppar/fåtal koppar


Några kopparNågra koppar/Flera koppar


Flera koppar/Fåtal silver/Flera silver


Några koppar


Flera koppar/Fåtal silver


Flera silver


Flera silver/Många silver


Koppar/meddelande eller silver/sida (ej fast tjänst)


* Gårdsfolk är alla de som jobbar på en gård, pigor, drängar, huskarlar, jägare m.m.

** Piga och dräng innefattar det mesta. Allt från att jobba på värdshus, på åkern till hemmet. En duktig värdsdräng kan mycket väl tjäna mer än en piga som jobbar på åkern.

*** En hantverkare tjänar efter tillverkning (vilken vara), rykte och färdighetsnivå.
Skilj på att vara anställd eller ”egen”. Försörjer du dig som egen hantverkare har du ju ingen egentlig veckolön, medan om du blir anställd av en person som t.ex. smed. En person som ”tvingas” ta anställning av någon annan lyder under denna, men har en säker försörjning. En person som är sin egen i yrket kan förvisso tjäna mer, men ganska ofta kan inkomsterna vara sporadiska. Vidare beror lönen på den anställdes erfarenhet. En nybörjare har lägsta möjliga lön, medan en erfaren har högre. Därtill har barn ännu lägre lön än en vuxen nybörjare. Barn passar dock kanske inte som krigare, men väl som herde.

Betänk även att det i vissa fall kan vara så att den anställde får betala för sin utrustning och får oftast då betala av denna på sin lön en viss tid framöver. Exempelvis så får nybörjarkrigaren kanske betala för sin hjälm och brynja i ett visst antal år framöver.