Personer

Grims persongalleri

Tryggve Sveinsson

Född 1060. Bror till Sune och Torgrim. Tryggve har inte speciellt långt kvar att leva, men han är ännu stark nog för att golva de flesta som käftar emot. Han är inte störst, starkast eller fagrast, men han har sin klipskhet. Ofta är han hård men rättvis, dock viskas det om diverse hemskheter han låtit sina fiender genomlida då de satt sig upp mot honom. Den stora frågan är vem som skall ta över efter Tryggve. Hans kusin Ingolf har en bra position, men det finns andra. Tryggve styr från ättens största gård, Frost. Tryggve är även Sysselman (Landherse) i trakten, och ser bl.a. till att tullar, gruvavgifter m.m. samlas in samt att han håller en skara krigare, samt långskepp fullt rustade för kungens räkning. Trygve har en enda son i livet kvar.


Sune Sveinsson

Född 1063. Bror till Tryggve och Torgrim. Likt Tryggve är Sune Sysselman och skyldig att hålla en grupp krigare och långskepp åt kungen samt se till att tull m.m. drivs in som det skall och hålla befolkningen i styr i trakterna kring staden Bergen. Sune och hans andra fru Helga med familj bor ute på Asköya på gården Hakenäset och styr därifrån. Sune är en ganska tystlåten person och är ohälsosamt glad i rusdrycker. I övrigt är han eftertänksam, klurig och omåttligt lojal till kungen. Sune har tre barn.


Torgrim Sveinsson

Född 1062. Bror till Tryggve och Sune. En lugn och sansad man i sina senare år som flyttade till Hunaland när han och hans bröder ärvde efter deras far Svein Bredröv för många år sedan. Torgrim är mycket kunnig på strid, men lyfter sällan svärdet numera. Istället har han noga och hård koll på jordbruket och verksamheten kring sin gård. Torgrim umgås ofta med kungen och eller kungens hirdfolk. Torgrim är far till Odd Bröle och en dotter.


Ingolf Olavsson

Född 1068. Hövding. Son till Olav Eilivsson och Geirlaug Sköld (Kung Ragnvalds moster) Ingolf är en storvuxen man, med yvigt blont hår. Han är berömd för sin gästfrihet, sitt mod och sin kunnighet med vapen. Det sägs också att han kan vara enastående korkad när han druckit för starkt mjöd. Det sägs om honom att han i unga år ville fria till en hunaländska han fattat tycke för. Han missförstod seden med friartafs. När han lämnat sin nytillverkade tafs till kvinnan fick han hennes och svarade “Nej tack, jag har en redan” och avstyrde därmed oavsiktligt alla äktenskapsplaner. Hans bönder ser honom som en hård man med sinne för taktik, något som lett till att hans land sällan härjas av grannar. Ingolf Olavson och kung Ragnvald är kusiner, något som båda värderar högt. Kung Ragnvald har Ingolfs dotter Katla på fostran. Ingolfs främsta krigare är Ståle Rolfson Stråhatt och Hravn Hravnsson. Även om Ingolf tar ord från Tryggve på två plan, så är han ändå rätt så självbestämmande. Till förtret hos de andra hövdingarna och stormännen i trakten. Ingolf är far till sex barn.


Olov Tryggvesson

Född 1079. Enda överlevande son Till Tryggve och en av de främsta till att ta över ätteledarpositionen när den blir ledig. Gift med Sigyn Skjalvesdotter och har två barn.


Ottar Sunesson

Född 1081. Kunglig herse. Änkeman till ätteledaren Elfrid Rind. Ryktas ha två oäkta barn med okänd kvinna från Hunaland. Numera snart ingift i ätten Ödis med Saga från Vigulsängen (en av ätteledarens syskon) Delar sin tid mellan Norge och Hunaland. Hans bana inom kungshirden gick snabbt uppåt. Han är mycket övertygad kristen, men han har ändå mycket kvar i det gamla. Ottar verkar ha en svag punkt gällande starka kvinnor och sägs ha flera frillor, men på senare tid verkar det ha avtagit. Vid Ottars sida ses allt som oftast drängen Varin (Rind), som gör diverse sysslor och ärenden åt honom. Om Ottar inte är vid Sagas sida eller tjänstgör i hirden är han förmodligen hos sin farbror Torgrim, Snokätten eller med Östen Björnsson Rind. Om vintern brukar han återvända till Norge där han inom kort spås att ta över efter sin far Sune Sveinsson och bli Sysselman.


Hauk Sunesson

Född 1091. Bror till Ottar och f.d. krigare i kungshirden, där han startade som ovete. Numera har han med sina rikedomar från fälttåg och tjänstgöring i bl.a. kungshirden, öppnat badhuset Gökhem i staden Bergen i Norge. Ryktet säger att det är det största som finns i landet och att det erbjuds kvinnor i överflöd. Hauk är känd för att vara mycket förtjust i kvinnor och en aning grov och rättfram i sitt tal. Dock ses gladlynte Hauk ganska ofta i Hunaland fortfarande då han umgås med sin bror, farbror och Snokätten.


Trine Sunesdotter

Född 1095. Till skillnad från sin far och bröder är hon en mycket social person som älskar att träffa och umgås med folk. För tillfället är hon hos kung Öysten som hovdam, något som passar henne perfekt. Dock är hon inte gift och Sune vill gärna se henne bortgift med en inflytelserik man innan han dör. I övrigt är Trine pratig, aktiv och har en stor portion självsäkerhet.


Katla Ingolfsdotter

Född 1089. Dotter till hövding Ingolf Olavsson på Grovik och kusinbarn med Kung Ragnvald. Katla befann sig från början på fostran hos Kung Ragnvald, men nu är hon en fullfjädrad hovdam. Hon är fager och något reserverad utåt, men ack den som låter sig luras. Herse Ärn Klive Ulvfangsbane försökte göra närmanden på Katla. Till hans förtret fick det hela ett snöpligt slut.


Odd Bröle

Född 1079. Torgrims ena son är destomer stridsgalen än sin far och tjänar sin Kung Ragnvald med yppersta lojalitet, något flertal personer fått känna på, på riktigt nära håll. Bröle är vida känd för sin rättframhet, brutalitet och höga stämma.


Några döda personer


Eiliv

Fick två barn med Tora Torbergsdotter Giske (senare mor till kungarna Magnus Haraldsson och Olav Kyrre med kung Harald Hårdråde) Eiliv och kung Harald umgicks ofta och hade en nära relation. De var båda förtjusta i Tora Torbergsdotter. Både Eiliv och hans son Svein stred vid Haralds sida vid Stamford Bridge 1066. Eiliv dog vid kungens sida. Eiliv ses som en hjälte av ätten som gick en ärorik död till mötes. Han lyfte ätten från mörkret och in i ljuset.


Olav Eilivsson

1044-1099. Gifte sig med Geirlaug från hunaländska Sköldätten. Geirlaug var syster till Kung Ragnvalds mor. Olav var alltid den som skulle ta över efter Eiliv och fostrades så. Han rustade upp ättegården Frost och byggde även ut den och utökade markerna. Pga. sin fars gärningar och egen kraft vann han kung Olof Kyrres förtroende och blev en mäktig man i Tröndelag.


Svein Bredröv Eilvisson

1042-1098. Han som skulle ha så mycket som möjligt. Medan brodern Olav fostrades till att leda ätten, tog Svein svärdet i handen och reste runt och tog värvning hos olika stormän i sin ungdom. Han kom knappt hem med livet i behåll 1066 efter Haralds misslyckade härtåg till England och fick se sin far dödad och lämnad på fältet. Svein var en gladlynt och trevlig man, men vars humör kunde vända tvärt till det katastrofala. Svein gifte sig med Solveig och de fick tre söner efter att hans första tilltänkta fru (Kung Olof Kyrres halvsyster) dog hastigt.


Kjerstin Lillsdotter

1065-1089. Dog av sjukdom och lämnade Sune Sveinsson med ett barn i livet. Kjerstin kom från ön Tjörn i södra viken och var dotter till en lokal hövding.Ottar Sunesson anno 1115 (Foto: Hanna Olsson)

Ottar Sunesson

Född 1081. Kunglig herse. Gift med Elfrid Rind. Ryktas ha två oäkta barn med okänd kvinna från Hunaland. Delar sin tid mellan Norge och Hunaland. Hans bana inom kungshirden gick snabbt uppåt. Han är mycket övertygad kristen, men han har ändå mycket kvar i det gamla. Ottar verkar ha en svag punkt gällande starka kvinnor och sägs ha flera frillor, till Elfrids ilska. Vid Ottars sida ses allt som oftast drängen Varin (Rind), som gör diverse sysslor och ärenden åt honom. Om Ottar inte är vid sin frus sida eller tjänstgör i hirden är han förmodligen hos sin farbror Torgrim, Snokätten eller med Östen Björnsson Rind. Om vintern brukar han återvända till Norge där han inom kort spås att ta över efter sin far Sune Sveinsson och bli Sysselman.Hauk Sunesson

Född 1091. Bror till Ottar och tills nyligen krigare i kungshirden, där han startade som ovete. Numera har han med sina nyvunna rikedomar från fälttåg och tjänstgöring i bl.a. kungshirden öppnat ett badhuset Gökhem i staden Bergen i Norge. Ryktet säger att det är det största som finns i landet och att det erbjuds kvinnor i överflöd. Hauk är känd för att vara mycket förtjust i kvinnor och en aning grov och rättfram i sitt tal. Dock ses gladlynte Hauk ganska ofta i Hunaland fortfarande då han umgås med sin bror, farbror och Snokätten.Trine Sunesdotter

Född 1095. Till skillnad från sin far och bröder är hon en mycket social person som älskar att träffa och umgås med folk. För tillfället är hon hos kung Öysten som hovdam, något som passar henne perfekt. Dock är hon inte gift och Sune vill gärna se henne bortgift med en inflytelserik man innan han dör. I övrigt är Trine pratig, aktiv och har en stor portion självsäkerhet.Katla Ingolfsdotter

Född 1089. Dotter till hövding Ingolf Olavsson på Grovik och kusinbarn med Kung Ragnvald. Katla befann sig från början på fostran hos Kung Ragnvald, men nu är hon en fullfjädrad hovdam. Hon är fager och något reserverad utåt, men ack den som låter sig luras. Herse Ärn Klive Ulvfangsbane försökte göra närmanden på Katla. Till hans förtret fick det hela ett snöpligt slut.Odd Bröle

Född 1079. Torgrims ena son är destomer stridsgalen än sin far och tjänar sin Kung Ragnvald med yppersta lojalitet, något flertal personer fått känna på, på riktigt nära håll. Bröle är vida känd för sin rättframhet, brutalitet och höga stämma.Några döda personerEiliv

Fick två barn med Tora Torbergsdotter Giske (senare mor till kungarna Magnus Haraldsson och Olav Kyrre med kung Harald Hårdråde) Eiliv och kung Harald umgicks ofta och hade en nära relation. De var båda förtjusta i Tora Torbergsdotter. Både Eiliv och hans son Svein stred vid Haralds sida vid Stamford Bridge 1066. Eiliv dog vid kungens sida. Eiliv ses som en hjälte av ätten som gick en ärorik död till mötes. Han lyfte ätten från mörkret och in i ljuset.Olav Eilivsson

1044-1099. Gifte sig med Geirlaug från hunaländska Sköldätten. Geirlaug var syster till Kung Ragnvalds mor. Olav var alltid den som skulle ta över efter Eiliv och fostrades så. Han rustade upp ättegården Frost och byggde även ut den och utökade markerna. Pga. sin fars gärningar och egen kraft vann han kung Olof Kyrres förtroende och blev en mäktig man i Tröndelag.Svein Bredröv Eilvisson

1042-1098. Han som skulle ha så mycket som möjligt. Medan brodern Olav fostrades till att leda ätten, tog Svein svärdet i handen och reste runt och tog värvning hos olika stormän i sin ungdom. Han kom knappt hem med livet i behåll 1066 efter Haralds misslyckade härtåg till England och fick se sin far dödad och lämnad på fältet. Svein var en gladlynt och trevlig man, men vars humör kunde vända tvärt till det katastrofala. Svein gifte sig med Solveig och de fick tre söner efter att hans första tilltänkta fru (Kung Olof Kyrres halvsyster) dog hastigt.Kjerstin Lillsdotter

1065-1089. Dog av sjukdom och lämnade Sune Sveinsson med ett barn i livet. Kjerstin kom från ön Tjörn i södra viken och var dotter till en lokal hövding.